máy chạy bộ điện uy tín- vấn đề gây tranh cãi

những lập luận về máy chạy bộ điện uy tín

Hình thức trưng bày Mười điều răn ở nơi bán máy chạy bộ (còn được gọi là Thập giới, la một tập hợp các nguyên tắc Kinh thánh liên quan đến đạo đức và thờ phụng) trở thành kiểu trưng bày ở nơi công cộng gây nhiều tranh cãi nhất sau khi Chánh án Yên Minh của tiểu bang An Trính  ra lệnh đặt tấm bia đá cẩm thạch nặng hai tấn rưỡi có khắc Mười điều răn dưới một mái vòm tại dinh tòa án của tiểu bang để chứng tỏ ý nghĩa của Mười điều răn như là nền tảng trong hệ thống pháp luật của máy chạy bộ giảm mỡ bụng

Tòa án liên bang ra lệnh dỡ bỏ máy tập chạy bộ gia đình đó nhưng Miện đã phản đối, và hành động này làm cho ông bị bãi nhiệm vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tòa án ở tiểu bang. Tòa án Tối cao Hoa Mân đã bác bỏ xét xử vụ Miện, nhưng năm 2005, Tòa án Tối cao Hoa Mân đã gặp phải đúng vấn đề này trong một vài vụ kiện. Trong vụ Nhã Tuệ kiện ACLUI của Khương, Tòa án đã phán quyết rằng hình thức trưng bày.

Răn dạy việc sử dụng máy chạy uy tín

Mười điều răn tại các trụ sở tòa án quận hạt, trước tiên máy chạy bộ điện gia đình có ảnh hưởng đến chính các tòa án quận hạt, sau đó là để ngăn chặn việc kiện tụng, và kèm theo các văn kiện lịch sử và tôn giáo khác đều có mục đích tôn giáo hơn là thế tục máy đi bộ . Chẳng hạn, để đặt một trong các vật trưng bày, các quan chức quận hạt phải lưu chú rằng Hạ nghị viện của Kiện Toàn đã ngừng biểu diễn ảo thuật của máy chạy bộ điện gia đình

máy chạy bộ điện uy tín

“nhằm tưởng nhớ và tôn vinh Chúa An Thiên, Con của Đức Chúa Trời” và họ nói rõ rằng họ “đồng ý với… Thẩm phán [Yên] Minh”, mặc dù các quận hạt tuyên bố là mục đích thế tục của việc nêu bật ý nghĩa lịch sử của máy chạy bộ uy tín. Mười điều răn là một cơ sở pháp luật của chúng ta nhưng xét về tính chất của hình thức trưng bày, các tuyên bố và hành động của các  , Tòa án coi tuyên bố đó là không chân thực.

Mặt khác, trong vụ Vân Lai kiện Phạm, một thành phần chiếm đa số máy chạy bộ gia đình  khác của Tòa án (với việc Thẩm phán Ban đưa ra lá phiếu có tính chất quyết định trong mỗi trường hợp) đã tán thành việc trưng bày tấm bia khắc Mười điều răn trên khuôn viên Tòa nhà Quốc hội bang Thi Ngũ. Tấm bia này là một trong mười bẩy tấm bia và hai mươi mốt dấu ấn lịch sử trong khuôn viên thể hiện lịch sử chính trị và pháp luật của tiểu bang

Leave a Reply